Municipio de Val do Dubra
IGLESIAS

capilla niveiro domedio

cruceiro espiritu santo

cruceiroespiritu santo

igrexa buxan

igrexa buxan

igrexa buxan dentro

igrexa Coucieiro

igrexa e cruceiro niveiro

igrexa erviñou

igrexa espiritu santo

igrexa niveiro

igrexa paramos

igrexa paramos

igrexa portomeiro

igrexa portomeiro

igrexa portomeiro

igrexa portomouro

igrexa portomouro

igrexa rial dentro

igrexa rial

igrexa San Roman

igrexa San Roman

igrexa vilarino

igrexa vilarino

igrexa_arabexo

reloj igrexa niveiro

 

Atras