Volver
Hotel Camiño de Santiago

contactar

 

Teléfonos de interés:

Concello
R/Arcai, 41 – Bembibre
15873 Val do Dubra

981 88 90 00
981 88 91 85
619 46 09 49

Centro de Saúde
R/Luar, 5  - Bembibre

981 88 91 14
981 88 94 15

Consultorio Médico Portomouro
R/Entrepontes, 6 - Portomouro

981 88 27 97

Protección Civil
R/Arcai, 41 - Bembibre

981 88 90 00
696 42 20 00
639 88 75 04

Casa de Cultura
R/Arcai, 30 - Bembibre

981 89 29 51

Aquagest
R/Arcai, 41 - Bembibre

639 82 89 96

Averías alumeado público

981 70 07 54

Animación Deportiva
R/Arcai, 41 - Bembire

629 21 76 95

Gardería
R/Corredoira, s/n - Bembibre

981 89 28 21

Colexio público “Xacinto Amigo Lera” de Portomouro (CEIP)
R/Entrepontes, 6 - Portomouro

981 88 25 76

Colexio público de Bembibre (CPI)
R/Socortes, 18 - Bembibre

981 88 91 56

Urxencias Médicas

061

Emerxencias

112

Incendios

085

Garda Civil

981 58 16 11
981 58 12 89

Garda Civil de Tráfico

981 58 22 66